.
Gamle Løkkensmalere… i Hundelev


Et udpluk af billeder skabt af gamle Løkkensmalere for trekvart århundrede siden kan nu opleves i Galleri Katte fra Hundelev. Værkerne er udlånt af Løkken Billedsamling, som består af knap to hundrede værker skabt af omtrent tyve kunstnere fra eller med tilknytning til Løkken.
Det var efter første verdenskrig og i slutningen af 1920’erne og især i løbet af 1930’erne, at Løkken som badeby fik sin virkelige opblomstring.
I 1920’erne og 1930’erne holdt en del kunstnere til i Løkken. Igangsætteren var forfatteren Thomas Olesen Løkken, der flyttede til byen i 1918, og i hans hus kom mange kunstnere, indtil han i 1930 flyttede til Blokhus. Her kom kendte navne som Martin Andersen Nexø og Emil Bønnelykke foruden lokale kunstnere som Chr. Valentinusen, Erik Larsen og Lars Nielsen. Med de mange badegæster var der desuden et publikum til at aftage billederne med motiver fra byen.
Det er især kulørte tegninger af Erik Larsen og Lars Nielsen, som er kommet frem i dagens lys – mens billedsamlingen arbejder på at få skabt et permanent udstillingssted som en del af et evt. kommende kulturhus i Løkken.
Erik Larsen og Lars Nielsen var sammen med kunstmaleren Chr. Valentinusen hovedkræfterne i den sommerkoloni af kunstnere, der holdt til i Løkken fra midten af 30-erne til sidst i 40-erne.
Erik Larsen var den mest artistiske af dem, sprællende i sit udtryk, let i stregen, frodig, spontan. Han kunne hurtigt skabe et rids til gengæld for en flaske øl. Og der optræder mange kvindetyper i hans billeder. Der er næppe mange hjem i Løkken uden en Erik Larsen.
Lars Nielsen var den mere solide, traditionsbundne billedmager, som har portrætteret mange Løkkensborgere. Men også brugskunstner, for når der skulle opføres dilletant-forestilling, ja så stod han for dekorationer og den slags. Han besad nok også en vis charme. I hvert fald samlede byens fruer ind, så han kunne opholde sig et år på Kunstakademiets Tegneskole.
- De to kunstnere var, og var med til at tegne, en del af Løkkens identitet på netop det tidspunkt, da Løkken blev et moderne bysamfund, fortæller Peter Ussing fra Løkken, der har skrevet om byens historie.


Logo

Tilbage til Aktivitetskalenderen